Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân Sự năm 2021

Học viện kỹ thuật quân sự công bố phương án tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển với tổng 661 chỉ tiêu, trong đó thí sinh phía Bắc tuyển 430 chỉ tiêu, thí sinh phía Nam tuyển 231 chỉ tiêu. Theo đó, tường tuyển 105 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 06 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.