Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân Sự năm 2023

Năm 2023, trường Học viện kỹ thuật quân sự tuyển 458 chỉ tiêu, trong đó thí sinh phía Bắc là 298 chỉ tiêu, phía Nam 160 chỉ tiêu.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.