Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2023

Các phương thức xét tuyển năm 2023 vào Đại học Ngân hàng TPHCM như sau:

- Phương thức 1: (301) - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT và của Trường áp dụng cho tất các các ngành, chương trình đào tạo.

- Phương thức 2: (410) – Tổng hợp - Kết hợp kết quả học tập và thành thích bậc THPT để xét tuyển.

- Phương thức 3: (401) - Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Ngân hàng TP.HCM  tố chức để xét tuyển.

- Phương thức 4: (100) - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

- Phương thức 5: Xét học bạ THPT và phỏng vấn chỉ áp dụng cho Chương trình Đại học chính quy Quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.