Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh năm 2021 với 3.250 chỉ tiêu vào các chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 17 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này