Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét dựa trên kết quả học tập THPT với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2860.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này