Trường Đại Học Thái Bình năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Thái Bình năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Thái Bình tuyển sinh trong cả nước học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo 4 phương thức sau đây: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; và Xét tuyển theo đặt hàng của các đơn vị, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp.