Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2019

Năm 2019, Đại học Kinh tế - Đại học Huế tuyển sinh 1670 sinh viên. Trong đó, có hai ngành có chỉ tiêu cao nhất là 220 gồm ngành Kinh tế và Kế toán. Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.