Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế có 1830 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó nhóm ngành kinh tế có 390 chỉ tiêu.