Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2022

Các phương thức tuyển sinh vào trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2022 là: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (hoc bạ) và Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2022.


Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.