Trường Đại Học Nha Trang năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Nha Trang năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Nha Trang tuyển sinh với 3.500 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thấp nhất là thấp nhất là 15 điểm, cao nhất 23 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này