Trường Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2022

Năm 2022, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 4 phương thức sau:

- Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

- Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học bạ): Tổng điểm TB 3 năm THPT hoặc tổng điểm TB 3 môn của học kỳ I năm lớp 12 cả năm lớp 12 của các tổ hợp môn xét tuyển;

- Phương thức 3: xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

- Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.