Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2019

Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2019 có 280 chỉ tiêu ngành Y Khoa, Kĩ thuật xét nghiệm Y Học là 142 chỉ tiêu, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 114 chỉ tiêu, ... 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.