Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Quân Sự hệ dân sự năm 2019

Học viện Khoa học Quân sự hệ Dân sự năm 2019 có 50 chỉ tiêu, trong đó ngành Ngôn Ngữ Anh là 30 chỉ tiêu; Ngôn Ngữ Trung là 20 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này