Trường Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y Tế Công Cộng năm 2020

Trường đại học Y tế công cộng năm 2020 xét tuyển theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT với 420 chỉ tiêu.