Trường Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y Tế Công Cộng năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Y Tế Công Cộng tổ chức xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh sau:

- Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022 (chỉ áp dụng cho ngành Khoa học dữ liệu)