Trường Đại Học Văn Lang năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại Học Văn Lang năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Văn Lang thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) cho 61 ngành đại học của Trường cho 61 ngành đại học của Trường Đại học Văn Lang dao động từ 16.00 đến 23.00 điểm (theo thang điểm 30.00).