Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2021

Năm 2021, Đại học điều dưỡng Nam Định tuyển 910 chỉ tiêu, trong đó ngành điều dưỡng có chỉ tiêu cao nhất 700. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dao động từ 15 đến 19 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này