Trường Đại Học Công Đoàn năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công Đoàn năm 2019

Tổng chỉ tiêu năm 2019 của Đại học Công Đoàn là 2000 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu ngành Kế toán là 225, Quan hệ lao động là 150. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.