Trường Đại Học Công Đoàn năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công Đoàn năm 2020

Năm 2020, Đại học Công đoàn tuyển 1.800 chỉ tiêu vào trình độ đại học. Điểm sàn vào trường ĐH Công đoàn năm nay dao động từ 14,5 đến 18 điểm.