Trường Đại Học Đồng Nai năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đồng Nai năm 2022

Năm 2022, Đại học Đồng Nai thông báo tuyển sinh 10 ngành đại học - cao đẳng. Trong đó có 2 ngành chỉ tiêu cao nhất là ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh (mỗi ngành dự kiến 220 chỉ tiêu).

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này