Trường Đại Học Đồng Nai năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đồng Nai năm 2021

Năm 2021, trường Đại Học Đồng Nai tuyển sinh với 1085 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dao động từ 15 đến 19 điểm.