Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Không Quân năm 2023

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Sĩ quan Không quân năm 2023 với tổng 145, trong đó hệ đại học đào tạo Ngành Sĩ quan CHTM Không quân (Sĩ quan Lái máy bay) là 65 chỉ tiêu.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.