Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Không Quân năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh trường Sĩ quan không quân hệ đại học là 60 chỉ tiêu với ngành đào tạo là Ngành Sĩ quan CHTM không quân.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


 


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.