Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Không Quân năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh trường Sĩ quan không quân hệ đại học là 60 chỉ tiêu với ngành đào tạo là Ngành Sĩ quan CHTM không quân.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


 


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: