Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2019

Đến ngày 7/8, sau ngày lọc ảo đầu tiên điểm chuẩn các ngành của trường có khả năng sẽ tăng 1,5 - 3 điểm so với năm trước. Trong đó, các ngành có điểm chuẩn thấp ở năm trước lại có mức độ tăng mạnh hơn các ngành tốp trên. Điểm chuẩn các ngành của trường này năm ngoái từ 17,5 - 22,8 điểm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.