Trường Đại học Kiên Giang năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiên Giang năm 2021

Năm 2021, đại học Kiên Giang tuyển sinh với tổng 1.380 chỉ tiêu, trường dành 80% xét tuyển cho phương thức xét học trong tổng chỉ tiêu đại học chính quy của Trường.