Trường Đại học Kiên Giang năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiên Giang năm 2023

Trường Đại học Kiên Giang tuyển sinh 1.675 chỉ tiêu đào tạo theo 4 phương thức: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQGHCM 2022; xét học bạ.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.