Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Xây dựng miền Tây năm 2018

Trường Đại học Xây dựng miền Tây thông báo tuyển sinh 550 chỉ tiêu với Đại học chính quy, 60 chỉ tiêu với hệ Đại học liên thông chính quy, 100 chỉ têu với cao đẳng chính quy. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.