Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội có 100 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên có 300 chỉ tiêu; nhóm ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có 220 chi tiêu và 230 chỉ tiêu dành cho nhóm ngành Khoa học Giáo dục. 


Phương thức tuyển sinh Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Phương thức tuyển sinh Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức khởi động mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 với việc tuyển sinh 60 ngành và chuyên ngành thuộc các khối ngành Kinh tế - Luật - Logistics, Du lịch - Sức khỏe, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội và Công nghệ kỹ thuật.