Trường Học Viện Tài Chính năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Tài chính năm 2020

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Học viện Tài chính năm 2020 là 4200 sinh viên. Trong đó, xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế với kết quả thi THPT ít nhất 50%, số còn lại xét theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020.