Trường Học Viện Tài Chính năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Tài chính năm 2019

Học viện Tài Chính năm 2019 có 4200 chỉ tiêu. Trong đó, 2100 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019, 2100 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả học tập THPT.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này