Trường Đại Học Lâm nghiệp năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2022 theo 4 phương thức như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực.

d. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng.