Trường Đại Học Hạ Long năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hạ Long năm 2019

Trường Đại học Hạ Long năm 2019 có tất cả 745 chỉ tiêu. Hình thức xét tuyển là kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.