Trường Đại Học Hạ Long năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hạ Long năm 2019

Trường Đại học Hạ Long năm 2019 có tất cả 745 chỉ tiêu. Hình thức xét tuyển là kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.