Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2021 (cơ sở phía Bắc)

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của trường Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2021 là 3.470, trong đó cơ sở đào tạo phía Bắc tuyển 2.600 sinh viên. Điểm sàn năm 2021 của trường cơ sở phía Bắc là từ 20 điểm trở lên.