Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2019

Chỉ tiêu năm 2019 của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông là 2600 chỉ tiêu. Kỹ thuật điện tử viễn thông có 430 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin 700 chỉ tiêu, Quản trị kinh doanh 170 chỉ tiêu.

Học viện sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.