Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2019

Chỉ tiêu năm 2019 của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông là 2600 chỉ tiêu. Kỹ thuật điện tử viễn thông có 430 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin 700 chỉ tiêu, Quản trị kinh doanh 170 chỉ tiêu.

Học viện sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.