Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng năm 2019 là 250 chỉ tiêu. Trong đó ngành Y khoa lấy 100 chỉ tiêu, Điều dưỡng 50 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Khoa Y Dược phải có điểm xét tuyển quy về thang điểm 30.

Xem danh sách trúng tuyển dưới đây.