Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng năm 2019 là 250 chỉ tiêu. Trong đó ngành Y khoa lấy 100 chỉ tiêu, Điều dưỡng 50 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Khoa Y Dược phải có điểm xét tuyển quy về thang điểm 30.

Xem danh sách trúng tuyển dưới đây.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.