Trường Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2019

Năm 2019, trường Sĩ quan Pháo binh có 159 chỉ tiêu. Trong đó có 103 chỉ tiêu của Thí sinh có hộ khẩu thường chú phía Bắc, 56 chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.