Trường Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2021

Năm 2021, trường sĩ quan pháo binh tuyển 182 chỉ tiêu, trong đó tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài. Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.