Trường Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2019

Năm 2019, trường Sĩ quan Pháo binh có 159 chỉ tiêu. Trong đó có 103 chỉ tiêu của Thí sinh có hộ khẩu thường chú phía Bắc, 56 chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: