Trường Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2022

Năm 2022, trường Sĩ quan pháo binh tuyển 252 chỉ tiêu. Trong đó, trường tuyển 88 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam và 164 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc.