Trường Học viện Tòa án năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Tòa Án năm 2020

Năm 2020, Học viện Tòa án tuyển sinh 360 chỉ tiêu vào hệ Đại học chính quy với hai phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1: Tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THTP năm 2020.

Phương thức 2: Tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.