Trường Học viện Tòa án năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Tòa Án năm 2022

Năm 2022, Học viện tòa án tuyển sinh đại học theo 03 phương thức xét tuyển như sau: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; xét tuyển dựa trên kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp bậc THPT năm 2022 và Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.