Trường Đại Học Y Khoa Vinh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y khoa Vinh năm 2021

Đại học Y Khoa Vinh năm 2021 tuyển sinh tuyển 910 chỉ tiêu, trong đó trường dành 655 chỉ tiêu xét kết quả thi THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường dao động từ 19 đến 23 điểm tùy từng ngành đào tạo.