Trường Đại Học Y Khoa Vinh năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Y khoa Vinh tuyển sinh theo các phương thức như sau:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (Phương thức 301);

- Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Xét kết quả thi THPT - Phương thức 100);

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ THPT - Phương thức 200).


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.