Trường Học Viện Hải Quân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hải Quân năm 2020

Học viện hải quân tuyển thí sinh nam trên cả nước với tổng 212 chỉ tiêu năm 2020. Trong đó, 138 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 74 chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.