Trường Học Viện Hải Quân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hải Quân năm 2022

Học viện Hải quân thông báo tuyển sinh năm 2022 với tổng 195 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy tham mưu hải quân. Trong đó, trường tuyển 127 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc, 68 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.