Trường Học Viện Hải Quân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hải Quân năm 2021

Học viện hải quân tuyển thí sinh nam trên cả nước với tổng 197 chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, 128 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 69 chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.