Trường Học Viện Hải Quân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hải Quân năm 2019

Học Viện Hải Quân năm 2019 có tổng chỉ tiêu là 272. Trong đó có 177 chỉ tiêu dành chó học sinh phía Bắc, 95 chỉ tiêu dành cho học sinh phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.