Trường Học Viện Hải Quân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hải Quân năm 2021

Học viện hải quân tuyển thí sinh nam trên cả nước với tổng 197 chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, 128 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 69 chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).