Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện An Ninh Nhân Dân năm 2022

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của trường Học viện An ninh nhân dân là 450 sinh viên. Trong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh 350 chỉ tiêu, Ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu và Y khoa (gửi đào tạo tại HV Quân y) 50 chỉ tiêu.


Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.