Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện An Ninh Nhân Dân năm 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của trường Học viện An ninh nhân dân là 440 sinh viên. Trong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh 290 chỉ tiêu, Ngành An toàn thông tin 100 chỉ tiêu và Y khoa (gửi đào tạo tại HV Quân y) 50 chỉ tiêu.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.