Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện An Ninh Nhân Dân năm 2021

Năm 2021, trường Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu (gồm 413 nam, 37 nữ) được phân bổ theo từng ngành, từng địa bàn, từng phương thức tuyển sinh, từng giới tính.