Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân sự KV miền Bắc là 277 chỉ tiêu, miền Nam là 149 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Thí sinh có hơn 1 tuần để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh năm 2020, các bước điều chỉnh nguyện vọng, lưu ý về điều chỉnh nguyện vọng hay câu hỏi thường gặp khi điều chỉnh nguyện vọng được tổng hợp trong bài, các em tham khảo.