Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2023

Năm 2023, trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 323 chỉ tiêu Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin. Trong đó tuyển 210 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc và 113 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.