Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân sự KV miền Bắc là 277 chỉ tiêu, miền Nam là 149 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.