Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2022

Năm 2022, trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 308 chỉ tiêu Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin. Trường tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ĐH ngoài Quân đội.