Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2022

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển thí sinh trong cả nước với 2400 chỉ tiêu bằng các phương thức xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.