Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2023

Năm 2023, STU xét tuyển theo 05 phương thức:

- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (điểm TB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12).

- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 05 học kỳ (điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12).

- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023 tổ chức. 


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.