Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tuyển 2.200 chỉ tiêu đào tạo đại học theo 4 phương thức tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này