Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ xét tuyển theo 5 phương thức gồm: Xét Kết Quả Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 (50% tổng chỉ tiêu); Xét Kết Quả Học bạ THPT (38% tổng chỉ tiêu); Xét Kết Quả kỳ thi đánh giá năng Lực của HIU (8% tổng chỉ tiêu); Xét Kết Quả Kỳ Thi SAT (Scholastic Assessment Test) (2% tổng chỉ tiêu) và Xét Tuyển thẳng (2% tổng chỉ tiêu).