Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2021

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tuyển 144 chỉ tiêu ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp năm 2021Trong đó, trường tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.