Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế có 135 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, 94 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT và 41 chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức khác.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này