Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Tài chính - Marketing năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2021 dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh với 22 ngành đào tạo đại học, trong đó, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT chiếm tối đa 60% chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này