Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Tài chính - Marketing năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Tài chính - Marketing là 5100 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này