Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Tài chính - Marketing năm 2023

Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2023 có điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (Phương thức xét tuyển 5 của Trường; Mã phương thức xét tuyển: 100) là 19 điểm cho tất cả các ngành.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.