Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Tài chính - Marketing năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Tài chính - Marketing là 5100 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: