Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên năm 2020

Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên tuyển 1.260 chỉ tiêu năm 2020 bằng 2 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học bạ.