Trường Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường học Viện Kỹ Thuật mật Mã năm 2020

Trường Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh 720 chỉ tiêu năm 2020 cho hệ đào tạo đóng học phí. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được trường công bố năm 2020 là 16 điểm cho tất cả các ngành.