Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019

Danh sách học sinh trúng tuyển trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019

Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019 tuyển sinh bằng phương thức: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).

Danh sách trúng tuyển xem bên dưới.