Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2022

Năm 2022, trường Đại Học An Ninh Nhân Dân tuyển sinh 350 chỉ tiêu theo 03 phương thức xét tuyển. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức khác nhau. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng Phương thức (1, 2, 3) phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng phương thức.