Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH An ninh nhân dân năm 2018 là 175 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này