Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2020

Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh 550 chỉ tiêu cho năm 2020. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh cho nữ là 54 chỉ tiêu, cho nam là 496 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này