Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2021

Đại học An ninh nhân dân tuyển thí sinh từ Đà Nẵng trở vào với tổng 350 chỉ tiêu cho năm 2021. Tổ hợp xét tuyển năm nay là A00, A01, C03, D01.