Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa năm 2021

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2020 tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyến kết quả thi tốt nghiệp THPT và Xét tuyến kết quả học tập THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 19 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này