Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An năm 2021

Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2021 tuyển sinh 1500 chỉ tiêu theo 5 phương thức. Điểm sàn xét tuyển của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 các ngành đào tạo là 15 - 17 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này