Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An năm 2022

Các phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) năm 2022 của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT; Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; Xét tuyển thẳng và Xét tuyển theo đặt hàng.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này