Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam năm 2021

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam năm 2021 là 950 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo từ 21-22 điểm.