Trường Đại Học Phú Yên năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phú Yên năm 2021

Năm 2021, trường Đại Học Phú Yên tuyển sinh theo 3 phương thức: xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường là 17 - 19.