Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2019

Phương thức tuyển sinh của Học viện âm nhạc Việt Nam năm 2019 Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Học viện tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi kết hợp xét tuyển; phương thức xét tuyển thẳng và phương thức tuyển thẳng.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: