Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2019

Phương thức tuyển sinh của Học viện âm nhạc Việt Nam năm 2019 Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Học viện tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi kết hợp xét tuyển; phương thức xét tuyển thẳng và phương thức tuyển thẳng.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.