Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021

Năm 2021, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu với 15 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường từ 15 - 16 điểm.