Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia HN tuyển 1.500 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo của trường năm 2021. Trong đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin (CLC) có tổng chỉ tiêu cao nhất là 330 sinh viên.