Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện các phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển; kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

– Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học, thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2022; Xét tuyển dựa vào học bạ; Xét tuyển dựa theo kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học.

–  Đối với ngành Sư phạm bậc đại học chỉ áp dụng hai phương thức xét tuyển, gồm: Phương án 1 & 2.

– Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển: Áp dụng đối với bậc Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Công nghệ Miền Đông công bố Đề án tuyển sinh 2023

Đại học Công nghệ Miền Đông công bố Đề án tuyển sinh 2023

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (dự kiến). Theo đó, trường xét tuyển 2000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy với 17 ngành và 35 chuyên ngành đào tạo theo 05 phương thức xét tuyển.