Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 với 1700 chỉ tiêu bằng 3 phương thức: Xét tuyển theo học bạ THPT, Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Xét tuyển Thí sinh tuyển thẳng.