Trường Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2019

Danh sách trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

Năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến có 750 chỉ tiêu tuyển sinh cho 6 ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh của nhà trường là: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. 

Xem danh sách trúng tuyển bên dưới.