Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2022

Danh sách trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022

Năm 2022, Học viện Chính sách và Phát triển sử dụng các phương thức tuyển sinh như sau: xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGNL; xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.