Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021

Danh sách trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1.100 thí sinh. Trong đó, trường tuyển 550 chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển riêng là xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và xét tuyển kết hợp. Còn lại là chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020.