Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2022

Các phương thức tuyển sinh năm 2022 của trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên là: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông và Xét tuyển thẳng.